Oferta

Poradnia

Główną osią mojej pracy to wsparcie drugiej osoby w zmianie, której charakter sama określa – zmiana swojego zachowania, sposobu myślenia czy zmiana emocjonalna.

Zajmuję się pomocą psychologiczną osobom z nadwagą i otyłością, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w zmianie nawyków i dotychczasowego stylu życia.

Szczególną uwagę poświęcam integracyjnej terapii osób z chorobami przewlekłymi, w których zmiana zachowania jest kluczem do sukcesu zdrowotnego.

W swoim podejściu do klienta stosuję metody poznawczo-behawioralne, inspiruję się podejściem humanistycznym, czerpię wiedzę i narzędzia z psychologii pozytywnej. Podstawą podejścia jest praca na zasobach klienta, pozwalająca na wydobycie własnych umiejętności drugiej osoby do poradzenia sobie z trudną sytuacją, w której się znalazła.

Konsultacje psychologiczne

Wsparcie psychologiczne w kryzysie

Terapia nadwagi i otyłości

Terapia zaburzeń związanych z odżywianiem się

Szkolenia grupowe z zakresu kompetencji miękkich

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia

Wszystkie szkolenia zlecone dostosowywane są do tematyki zleceniodawcy, jego potrzeb oraz grupy odbiorców. Przygotowywane są zgodnie z zasadami pracy grupowej i jej dynamiki, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dotychczasowo przeprowadzone szkolenia i warsztaty:

  • Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej
  • Fundacja Zdrowego Życia
  • Uzdrowisko Wysowa S.A.
  • USP Zdrowie

Szkolenia i warsztaty

Propozycja szkolenia dostosowana do potrzeb odbiorcy w zakresie możliwości stosowania wiedzy i narzędzi psychologicznych w swoim środowisku pracy, aby podnieść skuteczność swoich wyników oraz poprawić jakość pracy. Dodatkowo, istnieje możliwość włączenia tematyki wypalenia zawodowego i jego profilaktyki w treść szkolenia.

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości na temat zdrowia, jego pozytywnych uwarunkowaniach i barier w formowaniu jego pozytywnej definicji. Omówiona zostanie koncepcja zdrowia pozytywnego według Martina Seligmana. Tematyka skoncentrowana będzie wokół znaczenia zachowań zdrowotnych w utrzymywaniu zdrowia wraz z modelami ich wprowadzania lub zmiany. Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę na temat interwencji pozytywnych możliwych do zastosowania w praktyce klinicznej bazujących na emocjach pozytywnych. Celem dodatkowym będzie przedstawienie obszaru radzenia sobie z chorobą z ujęciem jej pozytywnego wymiaru w postaci wzrostu potraumatycznego. Uczestnicy dowiedzą się, jakie cechy osobowe można wykorzystać w radzeniu sobie z kryzysem oraz jak planować wsparcie drugiej osoby.

Celem warsztatu jest omówienie podstawowych obszarów psychologii istotnych w procesie zmiany nawyków żywieniowych u osób z chorobami dietozależnymi w tym otyłością. Przedstawione zostaną zasady komunikacji i nawiązywania relacji z pacjentem, sposoby pracy z pacjentem „trudnym”, psychologiczny portret osoby z nadwagą oraz podstawowe umiejętności pomagania i wspierania pacjenta w procesie odchudzania. Ponadto omówione zostaną zasoby osobiste przydatne w pracy z osobą odchudzającą się.

Celem warsztatu jest omówienie podstawowych obszarów psychologii istotnych w procesie zmiany nawyków żywieniowych u osób z chorobami dietozależnymi w tym otyłością. Przedstawione zostaną zasady komunikacji i nawiązywania relacji z pacjentem, sposoby pracy z pacjentem „trudnym”, psychologiczny portret osoby z nadwagą oraz podstawowe umiejętności pomagania i wspierania pacjenta w procesie odchudzania. Ponadto omówione zostaną zasoby osobiste przydatne w pracy z osobą odchudzającą się.

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie rozumienia obszaru motywacji do zmiany zachowania swoich podopiecznych oraz stosowania narzędzi dostosowanych do potrzeb drugiej strony. Przedstawione zostaną modele wzbudzania motywacji wraz z propozycjami ich zastosowania. Dodatkowo uczestnicy otrzymają wiedzę dotyczącą obszaru zachowań zdrowotnych, ich inicjowania oraz utrzymywania, aby wspierać proces zdrowienia u swoich podopiecznych.

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat samokontroli oraz poznanie mechanizmu działania samokontroli i siły woli w naszym życiu – w zakresie radzenia sobie z podejmowanymi działaniami, pojawiającymi się myślami i przeżywanymi emocjami. Dodatkowo uczestnicy nabędą umiejętność wspierania samokontroli w codziennym życiu i wykorzystywania jej potencjału i ograniczeń, które w efekcie spowoduje  wzrost rozumienia swojego zachowania.