O mnie

Jagoda Różycka

Psycholog i Psychodietetyk

Tel: 605 564 536

e mail: kontakt@psycholog-rozycka.pl

Psycholog z pasji i wykształcenia. Swoją edukację ukończyłam na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kilka lat później z wyróżnieniem obroniłam swoją rozprawę doktorską dotyczącą indywidualnych cech wspierających proces radzenia sobie z kryzysem choroby przewlekłej.

Prywatnie, pasjonatka cross-treningu i wszelkich innych form aktywności fizycznej, w pomieszczeniach i przestrzeniach, latem i zimą, mama dla Antoniny i ssaka imieniem Pola, zdrowo uzależniony książkoholik.

Od samego początku swojej drogi zawodowej nieustannie łączę teorię z praktyką, stale kształcąc się dla swoich podopiecznych. Dzięki ukończeniu Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym nabyłam wiedzę i praktykę dotyczącej pracy z grupami w obszarze zarówno kompetencji miękkich jak i przekazywaniu specjalistycznej wiedzy. Swoją edukację poszerzałam także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Tam też ukończyłam studia podyplomowe z psychodietetyki, które dały mi podstawy do psychologicznej pomocy osobom z nadwagą, otyłością i innymi trudnościami w odżywianiu się.

Nieustannie rozwijam swoje umiejętności na kursach i szkoleniach dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego, terapii trzeciej fali czy racjonalnej terapii zachowania, aby efektywnie wspierać w zmianie swoich klientów. Naukowo poświęcam swoją uwagę tematyce indywidualnych cech pacjentów wspierających pozytywną zmianę.

Aktualnie prowadzę własną praktykę psychologiczną oraz jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoim doświadczeniu zawodowym poświęcałam czas głownie na pracę na oddziałach klinicznych (m.in. Oddział Neurologii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, Ośrodek Perinatologiczny Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, Oddział Neurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego SPSK nr 7 w Katowicach-Ochojcu). Pracuję zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w tym także w oparciu o Kodeks Etyczny – spotkania objęte są tajemnicą zawodową. Praca odbywa się w partnerskiej atmosferze poszanowania potrzeb.

Swoją pasję do nauki realizuję jako wykładowca akademicki – dla studentów psychologii i innych zawodów okołomedycznych. Prowadzę szkolenia dla specjalistów z zakresu psychologii zdrowia, psychodietetyki czy też psychologii pozytywnej.

Jestem związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie i Wrocławiu oraz Śląską Wyższą Szkołą Medyczną. Jestem członkiem Zarządu Fundacji Zdrowego Życia zajmującej się interdyscyplinarną opieką nad pacjentami z cukrzycą i otyłością.

  • Konsultacje psychologiczne
  • Wsparcie psychologiczne w kryzysie
  • Terapia nadwagi i otyłości
  • Terapia zaburzeń związanych z odżywianiem się
  • Szkolenia grupowe w zakresu kompetencji miękkich
  • Szkolenia specjalistyczne
  • Konsultacje psychologiczne via Skype