Najczęstsze pytania

Czy psychodietetyk to dietetyk?

Nie, psychodietetyk zajmuje się psychologicznymi aspektami odżywiania się – wspólpraca z nim pozwala odpowiedzieć na pytania dlaczego jemy, jakie funkcje spełnia jedzenie w naszym życiu, dlaczego jemy nadmiernie,  jakie myśli i przekonania kierują naszym odżywianiem się. Psychodietetyk nie zasugeruje nam konkretnego sposobu żywienia, ale pozwoli na opracowanie plany wcielenia go w życie.

Czy psychodietetyk zajmuje się zaburzeniami odżywiania?

Tak, jeżeli psychodietetyk ma kompetencje i wiedzę dotyczącą anoreksji, bulimii czy zespołu jedzenia napadowego, jest odpowiednią osobą, aby współpracować w tym zakresie.

Jak wygląda pierwsza konsultacja psychodietetyczna?

Pierwsza konsultacja jest poświęcona na określenie celu i potrzeby klienta wraz z przeprowadzeniem dokładnego wywiadu psychodietetycznego. Dotyczy on szczegółowych informacji dotyczącego sposobu żywienia się, głównych trudności, poziomu motywacji i określeniu poziomu zmiany, jak zachodzi w kliencie. Określone są potrzeby i oczekiwania oraz możliwości specjalisty dotyczące realnego zakresu pomocy.

Czy psycholog jest w stanie zająć się każdym rodzajem zmiany zachowania?

Tak, w głównej mierze sam proces zmiany przebiega według podobnych reguł . Dzięki współpracy ze specjalistą zyskujemy wsparcie w tym procesie, dokładną analizę naszego etapu wraz z planem przyszłych działań, a poprzez podejmowanie wspólnie opracowanych decyzji wdrażamy nowe zachowanie w swoje życie.

Jak długo trwa przeprowadzanie zmiany zachowania?

Zmiana stanowi proces, do którego należy dokładnie się przygotować. Im lepiej opracowany plan wdrażania nowego zachowania, tym mniejsze prawdopodobieństwo porażki. Najoptymalniejszy czas to między 3 a 6 miesięcy, tak aby przetestować, jakie możliwe rozwiązanie jest dla najlepsze.

Czy każdy psychodietetyk jest psychologiem?

Nie, psychodietetyka stanowi kierunek na studiach podyplomowych, które są dostępne dla każdej osoby z wyższym wykształceniem. Psycholog, który także jest psychodietetykiem jest w stanie zając się także dodatkowymi problemami natury psychologicznej, które często towarzyszą trudnościami w prawidłowym żywieniu, takimi jak zaburzenia depresyjne, uzależnienia czy zaburzenia adaptacyjne. Dzięki temu jest w stanie stanowić wsparcie w wieloczynnikowych problemach swoich podopiecznych.