Alfabet Klienta

A jak autonomia

Wszelkiego rodzaju działania i interwencje są podejmowane w granicach Twoje autonomii – to Ty ustalasz cele pracy i sposoby ich osiągania. W każdym momencie masz prawo wycofać się, zrezygnować z pełnym poszanowaniem Twojej decyzji i argumentów, które ją uzasadniają.

B jak blokady

Przeszkody i bariery, które pojawiały się na drodze do osiągania Twoich celów stanowią jeden z punktów naszego zainteresowania. Analiza blokad, zarówno fizycznych jak i psychicznych przyczyni się do zrozumienia swojego dotychczasowego mechanizmu funkcjonowania.

C jak czas

Zmiana wymaga czasu, aby była skutecznie zaplanowana i wdrożona. Zazwyczaj większość naszych postanowień nie zostaje zrealizowana, ponieważ nie jest dobrze opracowana – a to wymaga od nas czasu i zaangażowania.

D jak dobrowolność

Autonomia i dobrowolność to dwie główne cechy tworzenia relacji pomagania. Aby skutecznie zmienić swoje zachowanie w określonym obszarze swojego życia, musimy mieć tego świadomość, ale także wolę zmiany, w związku z tym decyzja o pomocy osoby dodatkowej powinna być w pełni dobrowolna. Działanie pod presją wywołuje frustrację, która nie wpływa pozytywnie na efekty pracy.

E jak elastyczność

Każda zmiana wymaga w naszym funkcjonowaniu pewnej dozy elastyczności i tolerancji – na możliwe błędy i porażki, na dodatkowe zmiany, na gorszy dla nas czas, brak energii, niespodziewane sytuacje życiowe. Wszystkie te sytuacje nie będą sprzyjały realizowaniu planu, ale dzięki elastycznemu dostosowaniu do sytuacji zminimalizujemy niekorzystne skutki. I nie cofniemy się, a zatrzymamy trochę dłużej w tym samym miejscu, aby za niedługo wrócić ponownie na swoje tory działania.

F jak fatalizm

Po początkowym etapie euforii i nadziei w związku z podjęciem decyzji o zmianie określonych zachowań, pojawia się fatalistyczna wizja swoich możliwości – zmiana zachowania nie jest łatwa, ale jeżeli poświęcimy na nią odpowiednią ilość czasu, jest możliwa.

G jak gniew

Jest naturalną emocją, która pojawia się w obliczu braku skuteczności swoich działań. Na szczęście jest krótkotrwały – po osiągnięciu apogeum, zmniejsza swoje nasilenie i mamy możliwość powrotu na drogę zmiany.

H jak humor

Pomaga nam przetrwać najtrudniejsze chwile. Rozładowuje napięcie, pozwala na chwilę zapomnieć o niepowodzeniach, zdecydowanie jest nam potrzebny!

I jak indywidualność

Każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia, wymierzonego i skrojonego do oczekiwań i potrzeb. Nie ma jednego dobrego rozwiązania sytuacji, są tylko łatwiejsze i trudniejsze sposoby zastosowania określonych sposobów – i to od nas zależy, które z nich wybierzemy i które okaże się być skuteczne.

J jak jedzenie

Często odzwierciedla nasz stosunek do siebie, otoczenia, świata. Jest najłatwiejszym sposobem komunikacji, wyraża więcej niż słowa, jednocześnie uzależnia i sprawia, że borykamy się z dodatkowymi problemami. Znajdźmy razem drugi wymiar jedzenia w Twoim życiu, inny poziom jego rozumienia.

K jak kreatywność

Zmiana zachowania wymaga kreatywności w szukanie i testowaniu rozwiązań, eksperymentowaniu w swoich pomysłach na właściwą formę nowego zachowania, aby było najlepiej dopasowane do potrzeb i oczekiwań.

L jak lekceważenie

To ten stan, który pojawiał się u nas długo, zanim pojawiła się decyzja o zmianie zachowania – lekceważenie problemu, który pogłębiał się wraz z upływem czasu. Aż do momentu, kiedy pojawiło się światełko w tunelu w postaci myśli o zmianie.

M jak motywacja

Siła napędowa naszego zachowania, ukierunkowująca dalsze działania. Jest dynamicznym stanem, który zmienia się wraz z sytuacją, w której jesteśmy. Czasami nie czujemy się dostatecznie zmotywowani, ale dzięki orientacji na przyszłość i nowemu wyobrażeniu siebie po zmianie znowu czujemy się na siłach, aby kontynuować swoje zmiany.

N jak nauka

Podstawą skutecznie stosowanych interwencji są każdorazowo badania naukowe – praca nad zmianą zachowania to nie działania na oślep, a świadomie stosowane metody i narzędzia zweryfikowane empirycznie w badaniach.

O jak otwartość

Tylko szczerość i otwartość względem specjalisty pozwoli od diagnozę źródła problemu i określenie sposobu na jego rozwiązanie. Wynik pracy zależy od stopnia Twojego zaangażowania.

P jak przekonania

Stanowią podstawę naszych zachowań – wpływają na nasz sposób reagowania, określają motywy postępowania, a także wyjaśniają sens naszych działań. Przekonania tworzymy w trakcie całego naszego życia, część jest uwarunkowana rodzinnie czy kulturowo. Niewątpliwie, cała ich siła tkwi w automatycznych interpretacjach różnych sytuacji życiowych – czasami także powodując negatywne skutki dla naszego zdrowia psychicznego.

R jak równowaga

Zachowanie równowagi w każdym naszych obszarze życia, w połączeniu z elastycznością pozwala na osiągnięcie umiarkowanego poziomu dobrostanu. Nasze skrajne, mało podatne na zmianę zachowania powodują trudne sytuacje w naszym życiu, dlatego w szukanieubalansu między poszczególnymi obszarami życia tkwi klucz do sukcesy pracy.

S jak skuteczność

W swoim działaniu chcemy mieć poczucie skuteczności, które wzrasta tylko wraz z podejmowaniem przemyślanej i zaplanowanej aktywności – dlatego tak ważne jest nie tylko samo rozpoczęcie zmian na płaszczyźnie zachowań, ale dokładne i staranne opracowanie, w jaki sposób zrobić to najlepiej i najskuteczniej.

T jak teraźniejszość

We współpracy koncentrujemy się na teraźniejszości i bieżących trudnościach. Przeszłe doświadczenia również są ważne, ale stanowią tylko tło – bieżąca chwila i to, co dzieje się w naszej głowie tu i teraz wywołuje w nas niepożądane reakcje, które chcemy zmienić.

U jak uśmiech

Potrzebny tak samo jak humor! Zmiany są trudne, wymagające czasu i energii, powodują w nas lęk. Ale z drugiej strony konfrontujemy się z nowym rozdziałem naszego życia – po zmianie – który może wnieść wiele dobrych momentów w nasze życie. Planując zmianę jeszcze tego nie wiemy, ale niewątpliwie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie scenariusz najlepszy z możliwych – wywołujący w nas uśmiech.

W jak wybór

Sztywność i ustawanie sobie mało elastycznych granic to niestety przepis na porażkę – w każdej sytuacji zmiany zachowania, w trakcie pokonywania kolejnych etapów zmiany, zawsze musimy mieć wybór potencjalnych możliwości działania – opracowanych i zaplanowanych – które następnie musimy wypróbować w działaniu. Nie ma idealnego rozwiązania dla każdego z nas, SA tylko lepsze i gorsze wybory, które indywidualnie wymagają weryfikacji, w którą stronę powinniśmy dalej zmierzać.

Z jak zmiana

Zmiana to cel naszej pracy. Jest trudna, bo wymaga wysiłku i poznania nowego sposobu działania i myślenia. Powoduje utratę bezpieczeństwa, generuje niepewność i lęk, ale jest początkiem czegoś nowego i początkowo nieznanego – dlatego wymaga czasu na skuteczne poznanie się z nowym doświadczeniem.